Consilium Marine & Safety

Vi har varit med och tagit fram ett flertal webbaserade verktyg för Consilium Marine & Safety. Dessa produkter har gjort företaget mer flexibla och mobila med system som är lätta att vidareutveckla och underhålla.

Consilium Marine & Safety utvecklar och marknadsför produkter inom säkerhet, navigation och automation. Huvudsakligen handlar detta om produkter inom sjöfart. När vi kom i kontakt med dem upplevde de bland annat problem med att de alltid var tvungna att åka till fartygen för att hämta ut data från sina produkter och för att utföra service på dem. Detta medförde stora kostnader. Vissa program de använde för sina produkter var dessutom väldigt gamla och medförde problem med modernare operativsystem.

Dessa problem är väldigt komplexa och löses inte över en natt. Under tiden vi har jobbat med Consilium har vi hjälpt dem ta fram ett flertal webbaserade verktyg som driver på denna utveckling och som är lätta att vidareutveckla och underhålla.

Exempel på applikationer som vi varit med och utvecklat är:

  • Remote Playback som möjliggör att från land hämta data från fartyget och grafiskt spela upp detta i en vy på webben. Detta kan exempelvis användas för att förutse nödvändiga service, utreda vad som hände vid eventuella incidenter eller för att optimera fartygs prestanda och drift.
  • Konfigurationsprogram för att installera och konfigurera de olika produkterna oberoende av operativsystem.
  • Webbapplikationer som körs i produkternas displayer som visar driftstatus och som följer de myndighetskrav som finns för exempelvis läsbarhet och mörkerseende.

Har du också problem som vi skulle kunna underlätta med hjälp av ett webbaserat verktyg?

Kontakta oss

eller läs om hur det är att jobba med oss först