Consilium Marine & Safety

Vi har varit med och tagit fram ett flertal webbaserade verktyg för Consilium Marine & Safety. Dessa produkter har gjort företaget mer flexibla och mobila med system som är lätta att vidareutveckla och underhålla.

Consilium Marine & Safety utvecklar och marknadsför produkter inom säkerhet, navigation och automation. Huvudsakligen handlar detta om produkter inom sjöfart. När vi kom i kontakt med dem upplevde de bland annat problem med att de alltid var tvungna att åka till fartygen för att hämta ut data från sina produkter och för att utföra service på dem. Detta medförde stora kostnader. Vissa program de använde för sina produkter var dessutom väldigt gamla och medförde problem med modernare operativsystem.

Dessa problem är väldigt komplexa och löses inte över en natt. Under tiden vi har jobbat med Consilium har vi hjälpt dem ta fram ett flertal webbaserade verktyg som driver på denna utveckling och som är lätta att vidareutveckla och underhålla.

Här nedanför kan du se några exempel på applikationer som vi varit med och utvecklat.

Ekolodsdisplay lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Remote Playback som möjliggör att från land hämta data från fartyget och grafiskt spela upp detta i en vy på webben. Detta kan exempelvis användas för att förutse nödvändiga service, utreda vad som hände vid eventuella incidenter eller för att optimera fartygs prestanda och drift.

Vi har även exempelvis gjort konfigurationsprogram för att installera och konfigurera de olika produkterna oberoende av operativsystem och webbapplikationer som visar driftstatus på produkternas displayer. Dessa följer de myndighetskrav som finns för exempelvis läsbarhet och mörkerseende.

Consilium Marine & Safety’s flexibla och webbaserade system är exempel på verktyg där vi effektiviserar arbetsflödet och ökar värdet av din tjänst eller produkt. Läs mer om verktyg.

Har du också problem som vi skulle kunna underlätta med hjälp av ett webbaserat verktyg?

Kontakta oss