FallskyddSpecialisterna

FallskyddSpecialisterna behövde hjälp för att få bukt på administrationen. Vi tog fram ett verktyg för att effektivisera deras besiktningar vilket resulterade i mindre arbetsbörda för dem, och nöjdare kunder.

Under ett mentorsprogram via Almi i Uppsala kom Rickard i kontakt med Kaj på FallskyddSpecialisterna. De började prata och kom så småningom fram till att FallskyddSpecialisterna hade ett problem; deras administration åt upp deras vinst.

Fallskyddspecialisterna är just vad de låter som, specialister inom fallskyddslösningar. Bland annat är de certifierade att utföra besiktning, service och reparationer av fallskyddsutrustning. Vid den tidpunkten använde företaget en databas i Microsoft Access för att hålla reda på kunder, besiktningar, protokoll och allt annat som behövdes för att utföra besiktningar. Detta gjorde bland annat att de var bundna till en viss dator. Besiktningsmännen kunde dessutom inte jobba parallellt, och de la onödig tid på att manuellt sammanställa information om besiktningarna för att skicka till kunder varje vecka.

För att lösa problemen skapade vi en webbaserad tjänst med ett modernt gränssnitt som fungerar på så väl dator som surfplatta. Tack vare detta kan besiktningsmännen nu fylla i rapporterna direkt på plats – och då vi har automatiserat så många steg som möjligt sparar de ännu mer värdefull tid.

Dessutom skapade vi en portal där kunderna själva kan logga in och se status på sina produkter när de vill, vilket både förenklade för besiktningsmännen och gav ett mervärde till kunden.

Efter att den webbaserade tjänsten och portalen blev klar har vi fortsatt att samarbeta kontinuerligt för att vidareutveckla och justera verktyget så att det följer företagets utveckling.

FallskyddSpecialisternas nya moderna system är ett exempel på ett verktyg, där vi effektiviserar arbetsflödet och ökar värdet av din tjänst eller produkt. Läs mer om verktyg.

Har du också arbetsuppgifter som äter upp din vinst?

Kontakta oss