Uppsalaekonomerna

Vi skapade en responsiv och användarvänlig hemsida till Föreningen Uppsalaekonomerna. Några saker som var viktiga för dem var enkel administration för många inblandade samt hantering av jobbannonser.

Eftersom vi arbetat tillsammans med Föreningen Uppsalaekonomerna i ett flertal år, och bland annat byggt ett mässystem till Kontaktdagarna, vände de sig naturligt till oss när deras organisation behövde en ny hemsida.

Den design vi tog fram tillsammans med dem implementerades i WordPress så att de själva enkelt kan uppdatera innehållet. Eftersom att föreningen har många personer engagerade inom flera olika områden var det extra bra med ett administrationsgränssnitt där de kan uppdatera informationen själva.

De har bland annat en sektion de kallar Career Service, där företag kan publicera jobbannonser riktade till föreningens medlemmar. Dessa kan besökarna sedan filtrera för att hitta jobb som passar dem.

Vi samarbetar löpande med Uppsalaekonomerna för att de ska få ut så mycket som möjligt av hemsidan, samt för att implementera nya funktioner som följer av nya krav och önskemål. För att föreningen ska kunna följa upp och återkoppla till sina kunder hur det har gått för jobbannonserna hjälpte vi dem exempelvis med att implementera statistik för detta med hjälp av funktionen Enhanced Ecommerce i Google Analytics.

Uppsalaekonomernas nya responsiva sajt är ett exempel på en hemsida med fokus på användarvänlighet – för så väl användare som besökare. Läs mer om hemsidor.

Vill du också ha en hemsida som underlättar hanteringen av sajten för dig och dina medarbetare?

Kontakta oss